brick level

uppdelad i konton, bit-för-bit – om backup och liknande, främst e‑post: backup utförd så att varje e‑postkonto kan återläsas för sig. – Alternativet, backup på databasnivå, innebär att hela mängden med e‑post (många konton) först måste installeras i e‑postsystemet innan de enskilda användarna kan komma åt sina återlästa konton. – Det finns ingen etablerad svensk term för brick level. Vid behov kan man använda den beskrivande termen ”kontouppdelad backup”.

[backup] [ändrad 10 december 2018]