återläsning

inläsning av förlorade eller skadade data från backupserver till de datorer, servrar eller annan utrustning där de fanns före förlusten eller skadan. – Även: inläsning av översända data som har repeterats därför att mottagaren inte har kunnat avläsa dem korrekt. – På engelska: readback eller restoring.

[backup] [it-säkerhet] [10 december 2018]

Dagens ord: 2022-11-27