bro

kompis, polare; grabb – kort för brother. En del unga män i USA tilltalar andra unga män med bro. Ordet förknippas med vad som i Sverige kallas för en grabbig stil – dåligt öl, mycket snack om tjejer, mycket sport från åskådarplats. Manliga amerikanska studenter som lever i enkönade klubbhus (fraternities) använder ordet bro flitigt. Kvinnor brukar inte tilltala män med bro. – Bro används ofta för att antyda en sexistisk mentalitet.

[ord på bro-] [jargong] [språktips] [20 mars 2018]