burndown

kvarstående arbete – i agil systemutveckling: burndown chart – diagram över kvarstående arbete. – Ett diagram över kvarstående arbete har en sluttid då allt ska vara klart. De ingående arbetsuppgifterna har också sluttider. Tiden anges på x‑axeln och jobben på y‑axeln. Jobben ligger på en diagonal linje. När allt ska vara klart når linjen noll på y‑axeln och punkten för sluttiden på x‑axeln. På diagrammet markeras när jobben faktiskt blir klara (burnup eller burn‑up), så att man kan se ifall man hinner med. – Stavas också burn‑down.

[systemutveckling] [16 oktober 2021]