business process management

(bpm) – att beskriva ett företags verksamhet som ett antal processer som sedan förses med datorstöd. Med process menas i bpm en aktivitet som producerar något som företagets kunder anses ha nytta av. En grundtanke är att allt som görs i företaget ska ingå i en eller flera processer. Andra verksamheter kan läggas ner. Datorstödet för bpm ska organisera de olika arbetsuppgifterna i ett företag med företagets processer som grund. Hårdraget kan man säga att det är löpande bandets filosofi överförd från tillverkningsindustrin till hela organisationer.