business technology management

(BTM) – it på entreprenad tjänster som erbjuds till företag som saknar tillräckliga egna it-resurser. Exempel är projektledning, support, databashantering, katastrof­bered­skap, nätadministration, datasäkerhet och dokumenthantering som massutskrifter och utskick.