business

verksamhet, affärer – engelska uttryck som innehåller ordet business behöver inte handla om affärsdrivande verksamhet, utan kan också gälla statliga och kommunala myndigheter och ideella organisationer. Ordet bör då översättas med verksamhet.

[företag och ekonomi] [språktips] [ändrad 20 januari 2016]