C4ISR

command, control, communications, computers, intelligence, surveillance and reconnaissance – amerikansk militär förkortning för integrerad kommunikation, spaning och underrättelsesystem.

[förkortningar på C] [krig] [underrättelseverksamhet] [ändrad 20 januari 2016]