caging

  1. – bearbetning av svaren på en kampanj med direktreklam eller en insamlings­kampanj. En caging list är en adresslista med anteckningar om svar, beställningar, bidrag, returnerade brev och annat. En caging agent hanterar bidrag till insamlingskampanjer för en klients räkning;
  2. – voter caging – metod att hindra medborgare från att rösta. Man postar mass­utskick till registrerade väljare. De brev som kommer i retur (”adressaten okänd”) används för att ifrågasätta den personens rösträtt – hon bor ju inte i valkretsen.

[marknadsföring] [politik] [ändrad 2 december 2014]