CalDav

standard för syn­kroni­sering av kalendrar i datornät. Alla program och servrar som är anpassade till CalDav kan utbyta uppgifter. – CalDav är en kombination av standard­formatet iCalendar för kalender­uppgifter och WebDav-standarden för gemen­sam redigering av dokument på webben. Namnet står för Calendaring extensions to WebDav. – Standarden lades fram 2003 av Lisa Dusseault (blogg). – CalDav styrs av organisationen Calconnect (länk).

[personliga data] [standarder]