cancelbot

program som automatiskt tar bort spam och andra otillåtna inlägg från diskussionsforum på internet. Ordet är sammansatt av cancel och bot (för robot).