centralapparat

i larmsystem: larmskåp – anordning som tar emot signaler från detektorer och skickar ett utgående larm när det behövs. Detektorerna kan vara olika slags inbrottslarm, brandvarnare, fuktskydd eller annat. Utgående larm kan gå till polis, vaktbolag, mobiltelefon och/eller utlösa siren. – Termen kan också användas om sakernas internet. – På engelska [fire alarm] control panel.

[it-säkerhet] [ändrad 7 december 2016]