chatty

pratsam – om datakommunikation: omständlig (och därför också tidsödande). – Ett chatty protocol, pratsamt protokoll, för datakommunikation är ett protokoll som kräver att varje åtgärd från ena parten i en kommunikation bekräftas av den andra parten innan något händer. I tungt belastade nätverk kan det leda till långa väntetider.