chatty

pratsam – om datakommunikation: omständlig (och därför också tidsödande). – Ett chatty protocol, pratsamt protokoll, för datakommunikation är ett protokoll som kräver att varje enskild åtgärd från ena parten i en kommunikation bekräftas av den andra parten innan något nytt händer. I tungt belastade nätverk kan det leda till långa väntetider. (Alternativet är att gå igenom protokollets punkter utan att vänta, utan att ta flera bekräftelser i klump.)

[datakommunikation] [ändrad 31 augusti 2020]