chief executive officer

(CEO)verkställande direktör, vd. – I USA den chef som ansvarar direkt inför bo­lagets styrelse. CEO:n står högst i företagets chefshierarki. Ofta finns det i amerikanska före­tag en annan hög chef som kallas för president. Denna är näst högst i chefs­hierarkin och fungerar ibland som operativ chef, COO, alltså ansvarig för den dagliga verksamheten. Ibland har samma person båda titlarna, CEO and president. I USA kan vd:n också vara ordförande i bolagets styrelse, chairman of the board. – I icke‑kommersiella organisationer i USA är mot­svarande titel executive director. – I Storbritannien mot­svaras CEO av managing director. – Se också chefstitlar på C.

[chefstitlar] [ändrad 8 januari 2018]