chief executive officer

(CEO)verkställande direktör, vd. – I USA den chef som an­svarar direkt inför bo­lagets styrelse. CEO:n står högst i företagets chefs­hierarki. Ofta finns det i amerikanska före­tag en annan hög chef som kallas för president. Denna är näst högst i chefs­hierarkin och fungerar ibland som operativ chef, COO, alltså an­svarig för den dagliga verk­sam­heten. Ibland har samma person båda titlarna, CEO and president. I USA kan vd:n också vara ord­förande i bolagets styrelse, chairman of the board. – I icke-kommersiella organisationer i USA är mot­svarande titel executive director. – I Stor­britannien mot­svaras CEO av managing director. – Se också chefs­titlar på C.

[företag och ekonomi] [ändrad 8 januari 2018]