chief operating officer

(COO)operativ chef, operativ direktör – chef som leder den dagliga verksamheten i företaget när inte vd:n (CEO) gör det. Kallas ibland för president. – Se också chefstitlar på C.

[chefstitlar] [ändrad 8 januari 2018]