president

  1. – i amerikanska företag: chefspost närmast under CEO (=vd). Alla företag har inte en president. Ibland har samma person båda titlarna, president and CEO. – En president är ofta företagets operativa chef, COO, alltså ansvarig för den dagliga verk­sam­heten. Titeln president används också om an­svar­iga för divi­sioner, i så fall med ett tillägg: president of…. – President kan enklast över­sättas med chef eller direktör. Titeln CEO and president kan översättas med bara vd. – Vice president över­sätts med direktörvice president of marketing, till exempel, blir marknads­direktör. (Vice i vice president of… betyder inte ’ersättare’ utan ’biträdande’ – det är därför som det kan finnas hur många vice presidents som helst. Det är en rang­­markering.) – Svenska företag över­sätter ofta titeln koncern­chef med president. Men den över­sättningen fungerar inte i andra riktningen: en amerikansk president är troligen inte koncern­chef. – Se också chefstitlar på C;
  2. – i USA också: universitets­rektor;
  3. – i Sverige: de enda som kallas för president på svenska är stats­chefer i republiker samt hov­rätts­­pre­si­denter och kammar­rätts­presidenter. – Ordet president betydde från början bara ’ord­­förande’ – den som presiderar. Det första land som kallade stats­­chefen för pre­sident var USA. Ordet valdes då för att man ville tona ner stats­­chefens roll.

[företag och ekonomi] [språktips] [ändrad 8 januari 2018]