China Hi-Tech Fair

CHTF – it-mässa i Shenzhen i Kina, anordnad sedan 1999. Den hade i början av 2010-talet flest besökare av alla it-mässor i världen. – CHTF Overseas anordnas i Belgien, Ryssland och Syd­korea. – Se chtf.com. – Fler mässor och konferenser.