China Hi-Tech Fair

(CHTF) – en it-mässa i Shenzhen i Kina, anordnad sedan 1999. Den hade i början av 2010‑talet flest besökare av alla it-mässor i världen. – CHTF Overseas anordnas i Belgien, Ryssland och Syd­korea. – Se chtf.com.

[mässor och konferenser] [ändrad 14 maj 2020]