clawback

tvångsåterbetalning, återkrav – påtvingad återbetalning av pengar som redan har betalats ut. Det gäller vanligtvis bonusar eller annan ersättning till anställda eller andra som har ertappats med brott mot arbetsgivarens etiska regler eller med bedrägliga handlingar. Förutom återbetalningen krävs ofta ett skadestånd.

[företag och ekonomi] [juridik] [ändrad 21 april 2020]