clean slate

Clean slate routing – dirigering av meddelanden på internet på helt nya sätt som har utvecklats utan hänsyn till de metoder som används nu. Uttrycket används i forskning om nätverksteknik. – Clean slate – (börja från) scratch; nolläge – att börja om från början, utan att ta hänsyn till vad som funnits tidigare.

[nätverk] [ändrad 1 juli 2020]