Cleartype

teknik som gör att text och bild ser skarpare ut på bild­skärm. – Clear­type har ut­­veck­lats av Microsoft, och in­fördes 2012 på surfplattan Surface. – Se Micro­­softs webb­sidor (länk). – Micro­­soft väckte upp­märk­sam­het i oktober 2012 genom att påstå att Surfaces bild­s­kärm med Clear­type ger lika skarpa bilder som Apples Retina-bild­skärm, trots att Retina har klart högre upp­­lös­ning.

[bildskärmar] [ändrad 9 juli 2017]