Cleartype

en teknik som gör att text och bild ser skarpare ut på bild­skärm. – Cleartype har ut­­veck­lats av Microsoft, och in­fördes 2012surfplattan Surface. – Se Microsofts webb­sidor (länk). – Microsoft väckte uppmärksam­het i oktober 2012 genom att påstå att Surfaces bild­s­kärm med Clear­type gav lika skarpa bilder som Apples Retina‑bild­skärm, trots att Retina hade klart högre upplösning.

[bildskärmar] [ändrad 12 juli 2022]