clicktivism

”klicktivism” – ironisk beteckning på politisk aktivism som bygger på att man klickar på upprop på internet. (Click och activism.) – Se också nät­rötter (net­roots) och astro­turf.

[aktivism] [ändrad 8 oktober 2020]