CMR

CMR-konventionen – en internationell konvention som reglerar transport av gods på väg. – CMR‑konventionen har funnits sedan 1956 och säger bland annat att transportören är ansvarig för det gods som den transporterar. CMR står för ”Convention relative au contrat de transport international de marchandise par route” – ”Konvention om fraktavtal vid internationell godsbefordran på väg”. –  er i Wikipedia.

[förkortningar på C] [transport och logistik] [26 juli 2021]