CMX

(Connected media experience) – ett dödfött filformat för digitala musikalbum, avsett att bli en digital motsvarighet till LP- och CD‑album. En klickbar fil (i själva verket en sammansatt fil) skulle innehålla ett antal spår med musik samt text och bilder, som ett albumomslag. Bakom CMX, som tillkännagavs 2009, stod musikbolagen EMI, Sony, Universal och Warner Music Group. Det hela tycks ha runnit ut i sanden. – Apple har haft ett liknande format, iTunes LP†.

[filformat] [förkortningar på C] [försvunnet] [musik] [ändrad 18 juni 2018]