co-creation

att ta kunderna till hjälp när man utvecklar eller förbättrar nya produkter och tjänster. Stavas också cocreation. Jäm­för med crowd­sourcing.