unsourcing

att ersätta avlönade anställda med oavlönade frivilliga. Ett vanligt exempel är när företag låter kunderna lösa problem åt varandra genom att lägga upp diskussionsforum. Jämför med crowdsourcing och sourcing (försörjning). – Ordet användes första gången 2001 i en artikel av Colin Beveridge.