co

  1. – .colandsdomän för Columbia. Eftersom co kan uttydas som kort för company är det många företag som registrerar sina domäner under co, trots att de inte har något med Columbia att göra. Det finns inga begräns­ningar i rätten att registrera domäner under co. – Se IANA:s webbsidor (länk);
  2. – förkortning för company, till exempel i underdomänen co.uk för brittiska företag.

[domäner] [ändrad 8 januari 2019]