Coinshuffle

teknik för att göra det svårare att spåra den som gör en betalning med bitcoin. – De som betalar med bitcoin kan nämligen vara anonyma, men det kan ändå vara möjligt för utomstående att räkna ut vem som har gjort en viss betalning. Coinshuffle, som har utvecklats av forskare vid uni­ver­si­tetet i Saarbrücken i Tyskland, gör det svårare att följa spåret med hjälp av en metod som påminner om anonymiserings­nät­verket Tor. – Se denna länk.

[kryptovalutor] [ändrad 11 januari 2018]