cold backup

passiv backup, kall backupbackup av databas som inte är i drift när kopieringen sker. – Fördelen med passiv backup är att man inte riskerar att kopiera data precis när de ändras (och då kanske bara får med en del av ändringen, till exempel post­numret men inte ortnamnet). Alternativet, varm backup (hot backup), görs medan databasen används. Det kan vara enda lösningen när man inte kan stänga av databasen, men då måste man gardera sig mot ändringar som görs medan säkerhetskopieringen pågår.

[backup] [databaser] [ändrad 10 december 2018]