collateral

i marknadsföring: marketing collateral – marknads­förings­material – hjälpmedel för marknads­föring som tryckt material, webb­sidor och videor. – Collateral är annars oftast ett adjektiv: bi­dragande, tilläggs-, extra, bi- (som i bisak). – Collateral damage – oavsiktliga skador, sidoskador; civila offer (i krig och i andra sammanhang).

[marknadsföring] [språktips] [ändrad 18 juli 2021]