community computing

”bydatorer” – ett sätt att ge fattiga grupper tillgång till datorer och internet, oftast genom en gemensam dator med internetanslutning. För fattiga länder har det funnits, och finns, speciella lågprisdatorer (till exempel Simputer†) och sätt att ansluta till inter­net till låg kostnad (se TEK†). På 2010‑talet har fokus hamnat på att tillhandahålla smarta mobiler till lågt pris. – Se också community network.

[lågprisprodukter] [ändrad 5 december 2017]