community computing

”bydatorer” –– ett sätt att ge fattiga grupper till­gång till datorer och inter­net, oftast genom en gemen­sam dator med inter­net­anslutning. För fattiga länder har det funnits, och finns, speciella låg­pris­datorer (till exempel Simputer†) och sätt att ansluta till inter­net till låg kostnad (se tek†). På 2010‑talet har fokus hamnat på att till­handa­hålla smarta mobiler till lågt pris. – Se också community network.

[lågprisprodukter] [världsförbättring] [ändrad 5 december 2017]