community network

kooperativt nät, gemenskapsnät – nät som drivs gemensamt av användarna, vanligtvis i en stads­del eller en by. Numera används ofta tråd­lösa nätverk, wi‑fi. De kan kopplas ihop från granne till granne, förutsatt att avståndet inte är för långt. (Se mesh-nätverk.) Många användare kan dela på en internet­anslutning genom att trafiken slussas från användare till an­vänd­are tills det når internet­anslutningen. – Ett känt exempel på gemen­samma nät är det ursprungligen spanska Guifi.net. Se också Confine.

[nätverk] [internet]