Compact HTML

en förenklad form av HTML, an­vänd i det japanska i-mode-systemet.

[programspråk] [ändrad 25 januari 2018]