computer-generated images

i film: figurer som har tecknats av datorer (datoranimerade figurer), i synnerhet sådana som förekommer tillsammans med mänskliga skådespelare och i filmade miljöer. – Ofta används förkortningen CGI.

[datoranimering] [ändrad 10 december 2019]