con

  1. bedrägeri, bluff, bondfångeri – kort för confidence trick, confidence man;
  2. – även: fånge – kort för convict.

[bluff och båg] [27 november 2020]