concurrent

samtidig, samtidigt aktiv, parallell; som är aktiva samtidigt, dock utan att nödvändigtvis göra samma sak: concurrent users – samtidigt aktiva användare; concurrent engineering – integrerad produktutveckling. Betyder att flera processer i produktutvecklingen genomförs parallellt, så att man blir klar snabbare. För concurrent (samtidig) körning av programtrådar, se concurrency. – Se också parallellism.