Contactless

  1. contactless, se kontaktlös;
  2. – ett kontaktlöst betalsystem från Mastercard. – Finns för plastkort och för mobil­tele­foner med NFC. Man behöver bara hålla kortet eller telefonen intill kortläsaren (”blippa”) för att betalningen ska genomföras. Contactless kallades tidigare för Paypass. – Masterpass (tidigare Master­card Pay­pass Wallet) är en betaltjänst som kan samla många konton i ett gemen­samt gränssnitt. – Se Mastercards webbsidor.

[betalningar] [kontaktlöst] [ändrad 29 april 2022]