Contactless

  1. contactless, se kontaktlös;
  2. – ett kontaktlöst betalsystem från Mastercard. Finns för plastkort och för mobil­tele­foner med NFC. Man behöver bara hålla kortet eller tele­fonen intill kort­läsaren för att be­talningen ska genom­föras. Contactless kallades tidigare för Paypass. – Master­pass (tidigare Master­card Pay­pass Wallet) är en betal­tjänst som kan samla många konton i ett gemen­samt gräns­snitt. – Se Mastercards webbsidor.

[betalningar] [kontaktlöst] [ändrad 12 januari 2018]