NFC

  1. – near field communication – närfältskommunikation, kontaktlös kommunikation, närkontakttrådlös data­överföring på mycket nära håll, högst ett par centimeter. Teknik för NFC förekommer i kort, till exempel busskort, och i mobiltelefoner, där tekniken främst används för betalningar. (Det är en form av AIDC.) Man visar vilka två enheter som ska kommunicera genom att hålla dem intill varandra. Förutom för resor och be­tal­ningar kan NFC till exempel användas i foto­skrivare: man håller kameran intill skrivaren så överförs bilderna automatiskt för utskrift. – Skill­naden gentemot Blue­tooth är att räckvidden är mycket kort. Bluetooth ersätter en kort sladd, NFC ersätter en kortläsare. Skillnaden mot RFID är att RFID är envägskommunika­­tion, medan NFC är tvåvägs. – NFC‑tekniken har utvecklats av Philips, Sony och Nokia, och är stan­dardi­serad som Ecma‑340 och ISO/IEC 18092. – Läs mer på NFC Forums webb­plats (nfc-forum.org). – På engelska kallas det också för wave-and-pay. – Läs också om blippa, iButton, Bump† och Bluetooth low energy† samt om akustisk NFC;
  2. förkortning för Nationellt forensiskt centrum, se forensik.

[förkortningar på N] [kontaktlöst] [kriminalteknik] [ändrad 3 juli 2019]

Dagens ord: 2015-05-11