contributory infringement

ungefär: främjande av intrång i upp­hovs­rätten – amerikansk juridisk term för spridande av program som används för olovligt utbyte av kopior av musik- och video­filer via internet.

[upphovsrätt] [ändrad 22 november 2021]