corporate performance management

(CPM) – resultatbaserad företagsstyrning – tillsyn av att ett företags verksamhet bedrivs enligt planerna. Brukar bygga på ett samspel mellan planering, resultatmätning, rapportering och uppföljning. CPM bygger på speciella program för beslutsstöd, men det brukar framhävas att CPM är en process som genomförs av människor, inte av datorer.

[företag och ekonomi] [ändrad 20 januari 2016]