cowbell

”[it needs] more cowbell” – ironiskt: mer av något som inte behövs, eller som det redan finns mer än nog av; en universallösning som används vare sig den fungerar eller inte. Cowbell, koskälla, är ett rytminstrument. Uttrycket är hämtad från en känd sketch i tv-programmet Saturday Night Live – se Wikipedia. – Se också bells and whistles.

[jargong] [produktutveckling] [ändrad 31 augusti 2020]