cramming

att lägga oväntade extraavgifter på telefonräkningen. Ett sätt är när tredje part skickar många oönskade textmeddelanden till en mobiltelefon. Abonnenten får veta att hon kan slippa meddelandena genom att skicka sms till ett visst nummer. Om hon gör det får hon en extra avgift på telefonräkningen. – Kallas även för whamming och super-slamming. – I andra sammanhang betyder to cram ’att proppa full’ eller ’att hårdplugga’.