creationism

kreationism – ironiskt om systemutveckling: föreställningen att it-system kan specificeras i alla detaljer på förhand. Allt som programmerarna sedan behöver göra är att realisera planen. – Uttrycket är polemiskt. De som använder den anser att bra pro­gram måste formas under ut­vecklingens gång. Det finns inga som kallar sig själva för kreationister i denna betydelse. – Ordet kreationism syftar annars på tron att Bibelns skapelseberättelse är bokstavligen sann, och att världen skapades på en vecka.

[jargong] [systemutveckling] [ändrad 5 juni 2020]