crime-as-a-service

brott som nättjänst – webbaserade tjänster som anlitas för brottslig verk­sam­het. Den som köper en brottslig tjänst betalar enligt taxa. – Be­näm­ningen anspelar på (seriösa) tjänster som software-as-a-service. – För­kortas CaaS. – Läs också om crime­­sourcing.

[ord på as-a-service] [it-relaterad brottslighet] [ändrad 2 augusti 2017]

Dagens ord: 2013-04-02