software-as-a-service

(SaaS)program som nättjänst – program som hyrs ut via webben. Användaren kommer åt programmen från sin webbläsare, men programmen körs på programuthyrarens servrar. Användarens dator kör bara det grafiska användargränssnittet som en webbsida. Uthyraren tar ofta betalt efter hur mycket programmet används. – Benämningen SaaS används främst om program som är utveck­lade just för att användas på detta sätt, till exempel Microsofts Office 365. – Läs också om molnet och webb 2.0.

[ord på as-a-service] [ändrad 20 maj 2013]