software-as-a-service

(SaaS)program som nättjänst – program som hyrs ut via webben. An­vänd­aren kommer åt pro­grammen från sin webb­läsare, men pro­grammen körs på program­uthyra­rens servrar. An­vänd­arens dator kör bara det grafiska an­vändar­gräns­snittet som en webbsida. Uthyraren tar ofta betalt efter hur mycket programmet används. – Be­näm­ningen SaaS används främst om program som är utveck­lade just för att användas på detta sätt, till exempel Microsofts Office 365. – Läs också om molnet och webb 2.0.

[ord på as-a-service]