cron

ett program i Unix för schemaläggning av automatiska arbetsuppgifter. – Cron är ett systemprogram, det vill säga att det alltid ingår i Unix. Det används för uppgifter som datorn ska utföra regelbundet, till exempel att ta backup, och för andra återkommande uppgifter som att hämta e‑post. – cron är en demon, det vill säga att programmet är i gång hela tiden, även om det går på tomgång för det mesta. – cron skrevs av Ken Thompson och namnet anspelar på grekiska khronos – tid. Det skrivs enligt kutym alltid med liten begynnelseboksav. – anacron är en version för persondatorer. Det ser till att arbetsuppgifter blir utförda även när datorn är avstängd (vilket den alltså egentligen inte kan vara, den måste vara i viloläge).

[unix] [ändrad 8 november 2019]