CrunchBang

nerlagt utförande av Linux, närmast baserat på Debian. Det räknades som mellan­svårt: det krävde en del dator­kunskap, men inte ingående kun­skaper i Unix. Utvecklingen upphörde 2015, men operativsystemet lever vidare i flera förgreningar. – Namnet skrevs ibland #! (# för crunch, ! för bang). – Domänen crunchbang.org direktlänkar numera till bunsenlabs.org, en av förgreningarna.

[linux] [nerlagt] [ändrad 7 september 2017]

Dagens ord: 2012-07-31