CTI

computer telephony integration – samverkan mellan telefon­växlar och it‑system. En säljare kan till exempel få upp data om den uppringande på sin bild­skärm så snart hon lyfter på luren. Kallas också för CIT, computer‑integrated telephony. CTI och besläktade begrepp var aktuella under 1990‑talet, när det var nytt. Nu tas det för själv­klart.

[förkortningar på C] [telefoni] [ändrad 2 januari 2019]