ctrl+

tangentkombination för förstoring – se zoomning – eller för tillägg av något nytt: nytt mejl, ny post i adressbok… – På Mac: +.

[ctrl] [tangentbord] [ändrad 4 mars 2022]