ctrl-0

(med nolla) – tangentkombination som kan ha olika funktion beroende på vilket program det används i. Bland annat:

  • – återställande av typsnitt som visas på bildskärmen till den förinställda teckenstorleken;
  • – återställande av zoomning av webbsida;
  • – på Mac (-0) – öppnande av huvudfönstret för ett program;
  • – i Excel: döljande av den kolumn som pekaren står i.

[ctrl] [tangentbord] [29 november 2019]

ctrl

controlskifttangent på tangentbord på datorer, som regel placerad nertill till vänster. Den ska tryckas ner tillsammans med en annan tangent och aktiverar då en funktion. Det finns en rad standardkombinationer av ctrl plus bokstav som infördes av Apple, men som nu används i praktiskt taget alla operativsystem och program. – På tangent­bord för Macintosh finns en annan tangent, cmd-tangenten (märkt med ), som har samma funktion. Men det finns en ctrl-tangent även på Macar. Den används på Mac tillsammans med musklick som motsvarighet till högerklick. I vissa program har ctrl-tangenten på Mac också andra funktioner. – För ett antal vanliga ctrl-kommandon, klicka här.

[användargränssnitt] [tangentbord] [ändrad 27 augusti 2018]

ctrl-c

”kopiera” – tangentkombination som kopierar markerad text eller bild och sparar det i minnet, så att det senare kan klistras in någon annan stans med ctrl‑v. – Skillnaden mot att ”klippa ur” (ctrl‑x) är att den markerade texten eller bilden inte tas bort. Man markerar först med musen den text eller den bild som ska kopieras, sedan trycker man samtidigt på tangent­erna ctrl och c. På Mac blir det ‑c. – Kopian klistras in någon annan­stans med ctrl‑v.

[ctrl] [grafiskt användargränssnitt] [tangentbord] [ändrad 30 juni 2017]

ctrl-g

tangentkombination för ”finn nästa”. – Om man först har sökt i en text på bildskärm med ctrl‑f, men inte är nöjd med första träffen, brukar man kunna gå vidare till de följande träffarna, en i taget, med ctrl‑g. – På Mac: ‑g. – Bok­staven g har ingen särskild betydelse, förutom att den kommer direkt efter f i alfa­betet.

[ctrl] [grafiskt användargränssnitt] [sökningar] [tangentbord] [ändrad 1 juli 2017]