ctrl-0

(med nolla) – tangentkombination som kan ha olika funktion beroende på vilket program det används i. Bland annat:

[ctrl] [tangentbord] [29 november 2019]

ctrl-o

”öppna” (open) – tangentkombination som öppnar en lista med filer som användaren kan välja ibland. Ctrl‑o kan också öppna ett objekt som man redan har markerat. – På Mac blir det ‑o.

[användargränssnitt] [ctrl] [tangentbord] [ändrad 27 augusti 2018]

ctrl-x

”klipp ut” – tangentkombination som tar bort text eller bild på bild­skärmen och sparar i minnet, så att urklippet sedan kan klistras in på ett annat ställe med ctrl‑v. – Man markerar först med musen det som man vill klippa ut, sedan trycker man samtidigt på tangenterna ctrl och x. På Macintosh är det i stället ‑x. – Denna funktion infördes i grafiska användargränssnitt med den första Macen, och har sedan blivit standard. – Bokstaven x är troligen vald för att den liknar en sax. – Jämför med ctrl‑c (”kopiera”).

[ctrl] [grafiskt användargränssnitt] [tangentbord] [ändrad 29 juni 2017]

ctrl-v

”klistra in” – tangentkombination som lägger in text eller bild som redan har klippts ur (ctrl-x) eller kopierats (ctrl-c) på ett markerat ställe. För att kunna klistra in måste man först ange en plats genom att peka och klicka. Sedan trycker man samtidigt på tangenterna ctrl och v. – På Mac blir det ‑v. (Bokstaven v har ingen särskild betydelse här. Den är troligen vald bara för att den ligger intill x och c på tangentbordet.)

[användargränssnitt] [ctrl] [tangentbord] [ändrad 27 augusti 2018]

ctrl

control – en speciell skifttangent på tangentbord på datorer, som regel placerad nertill till vänster. – Ctrl ska tryckas ner tillsammans med en annan tangent och aktiverar då en funktion. Det finns en rad standardkombinationer av ctrl plus bokstav eller annat tecken. De infördes av Apple, men som nu används i praktiskt taget alla operativsystem och program. – På tangent­bord för Macintosh finns en annan tangent, cmd‑tangenten (märkt med ), som har samma funktion. Men det finns en ctrl‑tangent även på Macar. Den används på Mac tillsammans med musklick som motsvarighet till högerklick. I vissa program har ctrl-tangenten på Mac också andra funktioner. – För ett antal vanliga ctrl-kommandon, klicka här.

[användargränssnitt] [tangentbord] [ändrad 1 oktober 2021]