cursive

i typografi: engelsk term för skript (bety­delse 2), eller skrivstiltyp­­snitt som på­minner om hand­­skriven skriv­stil. Skript är den vanligaste fack­termen på svenska. – Ob­ser­vera att det som heter kursiv stil på svenska heter italics på engelska. – Engelska ordet cursive an­vänds också om skriv­stil som är skriven för hand.

[typografi] [ändrad 10 augusti 2017]